Samarbejdspartnere i AAU Megaprojekter

AAU Megaprojekter lægger stor vægt på et virkelighedsnært udgangspunkt. Det betyder, at der i alle megaprojekter indgår eksterne samarbejdspartnere. Det gør der for at sikre aktuelle problemstillinger og løsninger som har hold i praksis. I megaprojekterne er der flere forskellige måder at være samarbejdspartner på. Vi har samlet det meste information om eksterne samarbejdspartnere i relation til megaprojekterne her. 

 • +

  Samarbejdspartnere på megaprojekt

  Er der etableret samarbejde om et megaprojekt, dvs. om hele megaprojektet og ikke kun på dele af det, med en ekstern partner, gør visse forhold for samarbejdet sig gældende. Først og fremmest forpligter den eksterne partner sig til deltagelse i hele megaprojektet. Det indebærer: 

  • Udvikling og udformning af megaprojektideen i samarbejde med AAU 
  • Aktiv deltagelse i hele udviklingsfasen (ca. 1,5 år)
  • Sikre ressourcer til deltagelse - fx fast kontaktperson, data, o.lign
  • Udarbejde skriftligt materiale til baggrund for megaprojektet
  • Aktiv deltagelse i udformningen af fokusområder. Den eksterne part skal således inkluderes i møder om udformningen af fokusområderne
  • Inddragelse i udviklingen og dannelsen af alle udfordringer på megaprojektet. Den eksterne part skal således inkluderes i møder om udformningen af udfordringerne

  Den faglige koordinator for megaprojektet er ansvarlig for faciliteringen af samarbejdet med den eksterne samarbejdspartner. 

  Se også samarbejdspartnere på fokusområde og samarbejdspartnere på udfordring. 

 • +

  Samarbejdspartnere på fokusområde

  Samarbejder om fokusområder er for samarbejdspartnere, der har en særlig interesse inden for en bestemt tematik inden for megaprojektets overordnede ramme. Det skal således være en samarbejdspartner der kan rumme den faglige bredde der findes i et fokusområde. Derudover forpligter en samarbejdspartner på et fokusområde sig til: 

  • Aktiv deltagelse i udvikling og udformning af fokusområdet
  • Inddragelse i udviklingen og udformningen af samtlige udfordringer under fokusområdet (op til 2)
  • Stille relevant data og materiale til rådighed

  Den faglige koordinator for megaprojektet er ansvarlig for faciliteringen af samarbejdet med den eksterne samarbejdspartner. 

  Se også samarbejdspartnere på udfordring. 

 • +

  Samarbejdspartnere på udfordring

  Alle udfordringer i et megaprojekt skal indgå i et samarbejde med en ekstern partner. Dette gøres for at sikre et virkelighedsnært og praksisorienteret udgangspunkt for de studerendes arbejde i megaprojektet. Følgende gør sig gældende for samarbejdspartner på udfordringer i AAU Megaprojekter: 

  Er der på forhånd etableret et samarbejde med en ekstern part om en udfordring er det udfordringslederens ansvar at koordinere samarbejdet og inddrage denne samarbejdspartner i udfordringsdannelsen.

  Er der ikke etableret et samarbejde om udfordringen på forhånd, er det op til udfordringsgruppen, at finde en relevant ekstern samarbejdspartner.

  Hvorledes denne samarbejdspartner inddrages i udformningen af udfordringen er op til udfordringsgruppen. Der er flere muligheder for samarbejde, som determineres sammen med samarbejdspartneren. Se også den dertil udarbejdede samarbejdsaftale.

  I særlige tilfælde kan der dispenseres for reglen om samarbejde med ekstern partner på en udfordring. Styregruppen træffer afgørelse herom.